Đôi giòng tiểu sử

tác giả  Bùi Trọng Căn.

Sinh tại Thái Nguyên năm 1939. Chánh quán Ninh Bình.

Tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa Sài Gòn năm 1964.

Đã từng phục vụ tại các đơn vị:

Y Sĩ Trung Úy Liên Đoàn 20 Công Binh Chiến Đấu Pleiku (1964-1966).

Y Sĩ Đại Úy Quân Y Viện Pleiku (1966-1968).

Bác Sĩ Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Pleiku (1968-1975).

Tù cải tạo tại trại PleiBông, Gia Trung (1975-1982).

Bác Sĩ Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Sài Gòn (1983-1993).

Từ 1993 cùng vợ và các con định cư tại Oregon theo diện HO.

Đi học và đi làm tại Toshiba, Intel, Bệnh Viện St. Vincent Providence.

Về hưu năm  2006.

Đã hợp tác gửi bài cho các Tập San Y Tế Y  Khoa, Dược Khoa, Văn học Nghệ Thuật, Văn tại California, Canada.

Xuất bản sách Thiên Văn Học lần thứ nhất năm 2007, lần thứ hai năm 2010. 

Xuất bản sách Vũ Trụ Học năm 2012.

Thú vui : đọc viết, tìm hiểu tra cứu về Thiên Văn, Vũ Trụ, Y Khoa trên các sách báo Âu Mỹ, trên internet, thư viện.

Tuổi già vui với gia đình vợ con, cùng các cháu nội ngoại, bạn bè thân hữu.