Tên thật : Đỗ thị Minh Giang

Sinh Năm 1949, Xã An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng

Làm thơ ký THC/Kiên Giang trước 4-75

Vượt biển đến Mỹ 1980 .

Cùng gia đình tạm trú ở New Orleans, Louisiana

Làm thơ từ 1966-1974

Nghỉ 30 không viết

Làm thơ trở lại từ 2004

Bài đăng trên internet qua vài websites

và các đặc san:

-Thi đàn Hương Thời Gian

-Cỏ Thơm Magazine

-Văn Đàn Đồng Tâm

Tập thơ đầu tay :

"Thương Về Kỷ Niệm" 4-2010