Tên thật là Phạm văn Tốt

Sinh tại Saigon, nguyên quán Đức Hòa Long An.

-  Học sinh Petrus Ký,

-  Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh,

-  Cử Nhân Văn Chương,

-  Cử Nhân Chuyên Khoa Nhân Văn (Đại Học Văn Khoa  SaiGon).

-  Đốc sự Hành Chánh

- Giáo Sư Văn Triết Sử: trườngThánh Giuse (Công Giáo) và trường Cơ Đốc (Tin Lành), tại Saigon

- Tù cải tạo Thủ Đức, Lào Kay, Vĩnh Phú (1975-1984)

- Đến Hoa Kỳ 1994 định cư ở Portland (Oregon)

- Làm việc tại Công Ty Epson –Hưu Trí năm 2004

** Từ 1957 đã có thơ văn đăng trên báo Saigon Mới, Tin Văn, Chính Luận,Phụ Nữ Ngày Mai…

**  Tác phẩm riêng :  -Bến Xưa (1970) - Nhớ Nguồn (2004)

** Tác phẩm viết chung :Nối lại nghìn xưa, Lưu Dân Thi Thoại (bút luận), Dấu Vết, Bước Lạ Tình Quê, Tiếng Thơ Tây Bắc, Tuyển Tập Cựu SVQGHC

** Đang cộng tác với các báo:Oregon Thời Báo, Đồng Nai (TX), Số 3 (TX), Nguồn (CA), QGHC miền Đông (VA).

** Thường có thơ và văn trên các báo:Kỷ Nguyên mới(VA), Diễn Đàn Phụ Nữ (CA), Saigon Nhỏ.(CA), Các báo Điện Tử: Saimon thi đàn, Nguyệt san Giao mùa, Điễn Đàn Thơ Văn Thế giới

** Nguyên Chủ bút báo Niềm Tin (Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm)