Tên họ Lê Hoài Hương

Quê quán: Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm

Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say

Là nơi : Dòng sông Thu đi vào huyền thoại với

lễ hội Bà Thu- Bồn 12 tháng 2 âm lịch mỗi năm

Là nơi : Người Chiêm Thành dựng kinh đô

Trà Kiệu- Mỹ Sơn

Là cửa Đợi sông Hoài với phố cổ Hội An

Là Hải Vân đường đèo mây phủ

Là đói nghèo vì lụt bão triền miên