(bút hiệu Kim Yến) 

I. Quê hương: Phan Rí, tỉnh Bình Thuận

II. Quê hương thứ hai: Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh

 

- Lúc tuổi còn thơ, theo cha mẹ vào Xuân Lộc, trải qua thời thơ ấu và trưởng thành tại Long Khánh.

- Sau khi học hết bậc Trung học tại trường Trung học Long Khánh, năm lên 19 thành gia thất được 5 gái và 1 út trai. Tất cả đã có gia đình riêng, được 11 cháu ngoại và 2 cháu nội.

 

- Đến Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1992, định cư tại Portland, Oregon. Đến tháng 9 năm 2005, bầu đoàn thê tử di chuyển về Houston, Texas cho đến ngày nay.