Tên: Phan Trường Ân

Bút hiệu: Phan Anh Dũng

Sinh quán Ba Xuyên -Việt Nam

Tàn trận kéo quân ra quốc lộ

Quán nhỏ bên đường gầy cuộc vui

Mai lỡ có ra người thiên cổ

Huyệt sâu chắc cũng đỡ ngậm ngùi!

 

Phan Anh Dũng