Tên thật : LÊ PHI

Bút hiệu trong thơ Sơn Phong Phi Điểu

Sĩ quan khóa 23 Thủ Đức .

Cấp bậc sau cùng Đại Úy Tiểu Đoàn Phó TĐ 60/LĐ 15 BĐQ

Cư ngụ thành phố : Kent .Wa . USA

 

Sở thích : Viết nhạc ,làm thơ , Võ thuật.

Võ Sư Trưởng Võ Đường Phi Điểu

tại Hội An Quảng Nam, Việt Nam từ năm 1985 đến 1994

và có võ đường tại 16th Ave SW Seattle

từ năm 1995 đến năm 2000

 

ĐT liên lạc (253) 813 5754.