VÀI HÀNG TIỂU SỬ

*****

Tên thật Phan Thanh Hoàng

Sinh năm 1957 tại thị xã Khánh Hưng, tỉnh Ba Xuyên.

Học trường trung học Hoàng Diệu niên khóa 1969.

Năm 1973 trường kỹ thuật Cao Thắng, Sài gòn.

Vượt biên tìm tự do năm 1981 và định cư tại Canada đến nay.

Đã từng làm thơ từ thuở còn trung học,

bài thơ đầu tiên là bài Thu viết vào khoảng năm 1972.

Thu đã đến lá vàng rơi rụng

Thu lại về cây mất lá xanh.....

Những bài thơ được chia làm hai phần, thơ trước năm 2000 được ghi vào tập Lưu Bút Ngày Xanh.

Những bài viết sau năm 2000 sẽ chọn vào tập thơ Tình Yêu & Kỷ Niệm.

Những bài thơ được viết lên từ tâm trạng và kỷ niệm của tác giả, tất cả đã được gửi vào những vần thơ.

Hy vọng sẽ đóng góp một phần giữ vững nền văn học Việt Nam tại hải ngoại.

Mississauga 3/5/2016

Thanh Hoàng