Thích vẽ hơn thơ

Say nhiều hơn vẽ

Yêu nhiều hơn say

 

Mộng an lành

Ta biết đời ta quá bẽ bàng

Chẳng cầu danh vọng chẳng cầu sang

Ước lòng một kẻ làm nên mộng

Họa sĩ lang thang dưới nắng vàng

 

Thụy Phong