Sinh quán: Đồng Hới, Quảng Bình

Chánh quán: Huế-Thừa Thiên

Học vấn:

Các trường tiểu học: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Bình Thuận

Các trường trung học: Jeanne d’Arc, Bồ Đề Huế Trường chuyên nghiệp: Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao

Công vụ:

Công chức thuộc bộ Nông Nghiệp Miền Nam Việt Nam

Phục vụ:

1960-1968:- Công tác khuyến nông tại Ty Nông Nghiệp Thừa Thiên

1968-1975: - Huấn luyện sản xuất lúa gạo, Tổng Nha Nông Nghiệp Sài Gòn

1984: - Qua Mỹ diện tị nạn ODP

1991-1992: - Phục vụ chương trình Thiện Nguyện Hòa Bình ở Phi Châu

Hiện tại: - Tạm trú tại Portland, Oregon, USA.