KÍNH CHÀO QÚI THÂN HỮU

Phi Điểu vừa làm xong bài hát mà lời dành cho giới trẻ , biết vậy nhưng cũng gởi đến qúi bạn già nghe để nhớ lại những giây phút êm đềm hoặc ray rứt, trăn trở tiếc nhớ thời son trẻ qua mau .

    

     Tui cao ri biết làm gì 

     Viết đôi bài nhc gi đi bn bè

     Dở hay gì, m mà nghe 

     Ko mà k viết đ nghe bun lòng 

      vào cái tui hoàng hôn 

     Ngi cho trí óc chng còn nh dai 

     Nên chi c viét đôi bà

     Gi vui bng hu ni dài tui xuân .

 

Mời vào Youtube và up link nay vào để nghe bài nhạc                                        "CHIỀU GIàBIỆT" 

Thân kính chúc quí bằng hữu và thầy cô một dịp nghĩ cuối tuần vui khỏe.

Kính

        Lê Phi Điểu  (Sơn Phong Phi Điểu)