Diễm Châu vừa làm xong 1 video clip về LÍNH mà Diễm Châu rất ít hát loại nhạc nầy,

để tưởng nhớ đến các chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh cho lý tưởng tự do.

Nhóm Thi Văn Ngàn Thông xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và quý tác giả trong nhóm Ngàn Thông 

bản nhạc " Vọng gác đêm sương" của Nhạc Sĩ Mạnh Phát, qua giọng ca thánh thót của thi, ca sĩ Diễm Châu Vi Vi .

 

Diễm Châu  Cát Đơn Sa