Ngâm Thơ Chinh Phụ Ngâm 
Diễm Châu thục hiện & trình bày

Mến gởi quý vị và các anh chị em trong nhóm Ngàn Thông,

Diễm Châu mới làm xong Video Clip 2 phút ngâm thơ "Chinh Phụ Ngâm", xin mời các anh chị em nghe giải trí & giới thiệu đến bạn hữu.

Cám ơn.

Kính chúc qúy vị an mạnh.