HAPPY THANKSGIVING

NHÓM THI VĂN NGÀN THÔNG

KÍNH CHÚC QUÝ VỊ VĂN NHÂN THI SĨ VÀ GIA ĐÌNH

MỘT MÙA LỄ TẠ ƠN ẤM CÚNG VUI TƯƠI VÀ TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG

BÊN MÁI ẤM GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN YÊU.

NHÓM THI VĂN NGÀN THÔNG CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ NHÂN VĂN THI SĨ, 

ĐÃ SÁNG TÁC ĐỂ ĐÓNG GÓP NHỮNG TÁC PHẨM  VÀ TÂM TƯ TRONG VƯỜN

NGHỆ THUẬT VĂN HÓA VIỆT NAM NGÀY CÀNG PHONG PHÚ VÀ TUYỆT MỸ.

HAPPY THANKSGIVING!!!

NHÓM THI VĂN NGÀN THÔNG