Kính Mời quý Anh Chị Thưởng thức Youtube "Bên Dòng Sông Mơ"

Trân Trọng ,

Minh Giang

--------------------------------------------------------------------------

Bên Dòng Sông Mơ - Thơ Đỗ Thị Minh Giang

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Ca Sĩ: Bạch Lan

Hòa Âm: Phan Thanh Hùng

Youtube: Lưu Tòng