Photo
Nguồn: net

 

           Anh dặn em rằng khi anh chết .

            Hãy vui  mừng

            Anh hết nợ trần gian

            Anh dặn em rằng

            Em chớ khóc than

            Để anh nhẹ bước thênh thang lối về

            Trần gian, mãi tắm sông mê

            Bây giờ mới thấy tình quê tuyệt vời

            Nỗi buồn tự thưở nằm nôi

            O-oe tiếng khóc làm người trầm luân

            Ra đi xa chốn bụi trần

            Thương người ở lại mòn chân chợ đời .

            Dặn em hãy  nhớ em ơi !

            Mừng ta sớm được về chơi non bồng

            Đây ngày ta đợi ta trông !

Đừng đem chuông trống, chiêng cồng tiễn ta

                                       10/2014.