Từ Đức Tài
Photo
Từ Đức Tài

(Thi hành nghĩa vụ trai thời loạn)

Thân tặng các chiến hữu & cựu SVSQ / Trừ Bị

trường Bộ Binh Thủ Đức

 

Năm chục năm qua thời chiến tranh,

Chàng trai trẻ nối gót cha anh.

Đem tài trí trấn Nam phạt Bắc,

Lấy máu đào tô điểm sử xanh.

 

Đáp lời sông núi gọi lên đường,

Nghĩa vụ tòng quân ra chiến trường.

Dù sống “Cư An” cũng chuẩn bị,

Quyết “Tư Nguy” bảo vệ quê hương.

 

Từ Đức Tài

Cựu Đại Uý PB / SĐ23BB

Portland tháng 7 năm 2012

 

Ghi chú:  Ngày xưa trên mũ SVSQ Thủ Đức có thêu bốn chữ “Cư An Tư Nguy” : đương sống yên ổn phải nghĩ đến nguy cấp (sống hòa bình phải nghĩ đến chiến tranh).