Mười lăm tuổi ngọc u buồn

     Anh xin mở rộng lạch nguồn mai sau

     Mười lăm tuổi dáng thu sầu

     Thành đô ở lại ,con tàu bỏ ga

     Tìm nhau chi giữa mù sa

     Mai tàu chuyển bánh, sân ga lạnh lùng.

     Rừng sâu từng giấc nhớ nhung

     Nửa vòng tay nhỏ ôm thung lũng buồn

     Vành môi vừa chín nụ hôn

     Thu ơi ! Ai đã gọi hồn anh đây

     Bây giờ lạc bước chân mây

     Xin em ở lại lưu đày mình anh

     Lỡ ru em giấc mộng lành

     Anh đi bỏ dở độc hành cho em

     Đời trai gió núi gọi tên

     Sương rừng ủ kín ,buồn lên ngút hồn

     Này em ! Còn chút môi son

     Anh về mai mốt biết còn nữa không?

                         

                           Kỷ niệm khi rời trường

                             BB Thủ Đức 4/1967

                           Sơn Phong Phi Điểu