Photo
Nguồn: Net

Thân tặng bạn tui  TỪ ĐỨC TÀI

 

Thuở ấy ngày xưa đã biết anh

Gian nan chinh chiến cũng  nên thành

Một đôi Pháo Thủ Cao Nguyên trấn

Dẫm nát giày saut rừng núi xanh

 

Tôi nhớ tên anh bởi họ TỪ

Như in nhớ lắm những mười mươi

Gian truân cách lối dài biền  biệt

Đã khuất xa rồi tuổi thắm  tươi

 

Giong ruổi tôi xa tận chốn này

Tình cờ gặp bạn thế mới hay

Làm sao ngộ nhỉ anh Tài ĐỨC

Thế mới thương anh Từ Đức Tài

 

Thất thập niên cao vẫn cứ làm

Làm ngày chẳng đủ tối còn tham

Tài ơi có ráng cũng bằng ấy

Hãy nghỉ đi Tài chớ có ham

 

Tôi biết bạn tôi cũng xuất thơ

Đêm trăng sáng tỏ lúc đợi chờ

Ai ai say giấc nồng êm ái

Ngụp lặn đưa hồn theo giấc mơ

 

Tôi nhớ bạn tôi lúc biệt ly

Lên đường nhâp trại tuổi xuân thì

Dường như mi ướt người con gái

Tay nắm không rời phút ra đi

 

Có nhớ bạn tôi Từ Đức Tài

Một thời gian khổ lắm chông gai

Hôm nay cố quyết về quê cũ

Dựng lai cơ đồ đắp tương lai

 

Nguyễn Trãi , Pháo thủ Sư Đoàn 23 BB    

Ngày 5 tháng 10 năm 2011

 

Đáp lại bài “Bạn Tôi” của anh Nguyễn Trãi (Houston, Texas), người bạn đồng môn

SQPB Khóa 22 Trừ Bị Thủ Đức

 

Cố nhân

 

Gần ngũ thập niên chẳng gặp nhau

Lòng sao cứ ngỡ mới hôm nào

Bao năm xa cách lòng ao ước

Tay bắt mặt mừng thỏa ước ao

 

Hơn bốn mươi năm trước loạn ly

Đáp lời sông núi chàng ra đi

Chập chờn vó ngựa đời quân ngũ

Thấp thoáng bên rèm lệ thấm mi

 

Ta ở bên này nhớ bạn xưa

Mười năm khói lửa thoáng thoi đưa

Hận thù tủi nhục vòng lao lý

Bảy nổi ba chìm đã hết chưa

 

Gần nửa trăm năm cả cuộc đời

Tưởng tình đã cạn vẫn chưa vơi

Phen này ta quyết qua bên đó

Gặp đủ cả làng mới hả hơi

 

Từ Đức Tài   ngày 13 tháng 10 năm 2011