Photo
Nguồn: Net

 

 

Sương chiều hay lệ tha hương

Nhớ thương ray rứt vấn vương nỗi sầu.

Thơ lòng biết gửi về đâu

Hồn quê bảng lảng một màu trắng mây!

 

Sòng đời thua cuộc buông tay

Ra đi năm tháng vẫn hoà icố hương,

Nhớ ơi nhớ những con đường

Hàng cây lá biếc mưa sương trĩu cành.

 

Xa rồi những cánh đồng xanh

Hoàng hôn nắng tắt mái tranh khói mờ

Cầu tre lắt lẻo đôi bờ

Chiều chiều ai đứng ai chờ người qua.

 

Thuyền về thấp thoáng sông xa

Bến thu trăng rải ánh nhòa nước xanh

Người đi lạnh bước viễn hành

Hoài trông cố lý buồn tênh ngậm ngùi.

 

Bao mùa vàng lá thu rơi

Bao mùa mắt lệ nhớ người chốn xưa

Bao giờ mộng thắm lên vừa

Bến thuyền tao ngộ thôi chờ đợi trông!

22-8-16

HànThiênLương