Photo
Nguồn: Net

 

Từ đâu ta đến chốn này?

Cho đau lòng mẹ ! cho gầy thân cha!

Nghĩ mình nào đặng gấm hoa

Sao cha mẹ tưởng như là “thiên kim”

Giang sơn mộng cố săn tìm

Bao năm tháng! chỉ là chim ngàn trùng

Một thời mang nợ kiếm cung

Một thời mật đắng não nùng xót xa

Từ chim bay, bóng dương tà

Hỡi người thiên cổ làm ma chốn nào.

Phất phơ hồn lạc phương nao

Nghe chừng não nuột tiếng chào xa xăm

Đêm Thu sáng bởi trăng rằm

Người đi viễn xứ trăm năm vẫn buồn!

Đau thương tiếng Quốc nỉ non

Bập bùng lửa hạ mãi còn gọi nhau

Mẹ cha khuất bóng non đầu

Lòng con vẫn nhớ những câu dặn dò

Cây đời con gắng chăm lo

Để cho sông núi câu hò reo vang

Gái trai dệt tấm lòng vàng

Quê hương khắp chốn vang vang tiếng cười …

 

14 tháng 8 năm 2013