Tháng mười con mới bảy hai

 

Tuổi Tây, Tuổi Việt con thời bảy ba

Việt Nam tuổi thế thì già

Tuổi này ở Mỹ mới là trung niên

Nhờ trời có việc có tiền

Muốn mua sắm? Khỏi phải phiền lụy ai.

 

Thương lắm những bàn tay chăm việc

Người siêng năng, học biết chuyên cần

Những người muốn vượt khó khăn

Người nuôi hoài bão, người hằng mộng xây

Mộng xây-đạt mộng một ngày

 

Nguyễn Phú                    (15&16/3/2012)