Chèo Đò
Photo
Thị Nội

 

Chiều nay ra bờ sông

Không có em

Có ly bia mới rót

Có giọt buồn trong mắt

Có tình cháy trên môi

Có ba chiếc ghế:

Hai trống

Một anh ngồi

Có con tầu tới bến

Nằm chờ, như đợi lệnh ra khơi...

 

Anh ngồi chờ, ngồi đợi ai đây

Tan buổi học chiều anh về

Điên cuồng anh chợt nhớ

Ai tìm kỷ niệm trên dòng sông?

 

Anh nghĩ tình ta mây cuốn trôi

Đưa em về bến mới: Vô Cùng

Là thôi ta chúc em như chúc

Phiến lụa tơ vàng của vầng trăng.

 

Bên kia bờ Thủ Thiêm

Đêm mờ không còn thấy

Dấu thánh giá nổi lên

Ban chiều như hiện rõ

Chúa đã đứng về em

Bảo anh đừng mơ hão

Chúa đã bảo dòng sông

Nên sóng về ướt áo

Ướt cả đến vầng trăng.

 

Xem thường tình nhân thế

Dấu thánh giá mờ dần

Bờ Thủ Thiêm đen tối

Anh về phía vầng trăng.

 

Nguyễn Phú.