Ao Nhà
Photo
Thị Nội

Khuya rơi giữa lòng phố lạnh

Nghe buồn nhạc lắng tâm tư

Cửa cao nhà ai vội khép

Tình ơi biết đến bao giờ

 

Hàng cây lặng im không nói

Như đang chống đỡ trời đêm

Bước chân âm thầm chưa mỏi

Xa đưa lại khúc nhạc mềm

 

Khuya rơi giữa lòng phố thị

Nghe buồn nhạc lắng tâm tư

Tơ lòng riêng ai đã khép

Tình ơi biết đến bao giờ

 

Râm ran dế kêu bờ dậu

Côn trùng lên tiếng nỉ non

Nhạc đời nhạc lòng hòa tấu

Dư âm chừng đã hao mòn

 

Dạ lan vườn ai ngan-ngát

Sương rơi ướt lạnh bờ vai

Gió mưa chạnh niềm man mác

Thời gian như tiếng thở dài

 

Hoài Hương