(cho gia đình Q P)

 

                  Con đến đầu thu tháng chín

                  Đó đây cây lá ngã vàng

                  Mưa cũng bắt đầu nặng hạt

                  Đất mừng con cháu sắp sang.

                 

                  Hôm nay mười sáu thứ năm

                  Trường mới ba tuần nhập học

                  Đẹp thay những bước chân son

                  Dù khi lạ lùng em khóc

 

                  (Vì mới lần đầu đi học).                                             

                  Xin cho tất cả vui mừng .

                  Dù mới lần đầu đặt chân

                  Xin cho bình an đất mới

                  Đất trời tháng chín mà xuân.

 

                            Nguyễn Phú