Suối Nguồn
Photo
Thị Nội

 

Thơ viết đôi dòng gởi gió xưa

Núi sông chiều khuất ánh dương tà

Nương thân xứ lạ bao năm tháng

Ngẫm lại đời mình thấy xót xa!

 

Bóng lẻ đường chiều sương thấm lạnh

Bơ vơ đất khách nhớ quê hương

Nào ai tri kỷ, tri âm đó

Hãy uống cùng ta một Hồ Trường

 

Chí cả thôi đành nước cuốn trôi

Công danh sự nghiệp gởi mây trời

Câu thơ lạc vận còn lưu lại

Tửu hậu trà dư lúc thảnh thơi.

 

Hoài Hương