Kính dâng hương hồn mẹ tôi.

          

           Tôi biết mẹ tôi trồng cây khế

           Từ lúc tôi chưa trở lại đời

           Tháng năm lệ nhỏ nhòe chăn gối

           Con đã về rồi đây mẹ ơi!

           Khế ngọt tình ngưòi đang rộ trái

           Mát dịu lòng con quá mẹ ơi

           Bốn mươi tuổi vẫn nhờ ơn mẹ

           Hái lộc cho con đổi lại đời

           Giờ đây con cháu đùa bóng khế

           Mà bóng mẹ hiền vút dặm khơi

           Khế ngọt sao nghe mùi mặn thế?

           Có phải lòng con lệ đang rơi!

                              

                      

                   Ngày Vĩnh biệt mẹ 1995

                                                              Sơn Phong Phi Điểu