Photo
Nguồn: Net

"Núi cao chi lắm núi ơi,

Che khuất mặt trời, che cả người thương "

ca dao

 

Quê tôi chẳng có non cao

Người thương chẳng thấy vì cau che rồi

Cũng không có núi có đồi

Mà sao tình cắt chia đôi cuộc đời

 

Thuyền không, bến vắng, chơi vơi

Gió chao tàu lá, trăng soi mảnh vườn

Năm em mười tám má hường

Anh chưa dám hỏi nên thường làm thơ

 

Từ xưa cho đến bây giờ

Ai đi để nhớ mộng mơ đường trần.

 

Đỗ Thị Minh Giang