Từ nay chèo chống một mình

                        Đưa chiếc thuyền tình đi suốt trăm năm

                        Trải bao dâu bể thăng trầm

                        Em là đồng đội âm thầm bên anh

                        Hỡi ơi ngọn gió chẳng lành

                        Cành hoa hồng thắm mong manh sắc hường

                        Kêu trời không hết đau thương

`                       Nửa chừng em bỏ chiến trường mình anh

                        Thương em mộng ước chớm thành

                        Nhìn em đau đớn sao đành buông tay

                        Trải qua nhiều nỗi đắng cay

                        Em xây mộng đẹp đợi ngày xuân sang

                        Thương con khó nhọc chẳng màng

                        Mơ ngày con cháu đầy đàn đông vui

                        Cầu xin em nở nụ cười

                        Tâm thành nguyện ước mọi người trông mong

                        Dù cho anh phải lưng còng

                        Sức mòn cũng ráng làm xong phận chồng

                        Đời như bãi chiến mênh mông

                        Anh không đào ngũ, quyết không đầu hàng

                        Dù cho gặp bước gian nan

                        Anh nguyền gánh trọn trăm ngàn gian truân

                        Mong em hồi tỉnh dần dần

                        Để niềm vui mãi lớn dần trong anh

                        Đã từng xông trận đột thành

                        Lẽ nào trận cuối anh đành bó tay

                        Dìu em đi suốt kiếp này

                        Đôi tay gầy quyết chuyển xoay cuộc đời .

                                   

                        20 ngày nằm bịnh viện,Hạnh vẫn chưa hồi tỉnh

                                                                        15/12/06

                                                        Sơn Phong Phi Điểu