Vườn Tulip
Photo
Thị Nội

 

Gió gợn đùa reo lả lướt hoa

Mây xanh viền núi ánh dương tà

Tay nắm bàn tay lòng mở hội

Quyện đắm làn môi say giấc hoa

 

Hoài Hương.

2015.