Photo
Nguồn: net

 

Cảm ơn một buổi chiều ra sách

Thiếu vắng đồng hương, thiếu vắng nhiều

Thiếu cả Cao Niên lẫn Thủ Đức

Thiếu thì cò vạc cũng liêu xiêu.

 

Bạn của ta, nam nữ Mỹ đến

Bạn đến đây ngồi kín một bàn

Còn lại họ ngồi ken, xen kẽ

Trong số nầy có Emily Crumn.

 

Số mười lăm là con số lẻ

Số còn lại là đồng hương ta

Cảnh trí trung tâm bày trang nhã

Hoa hồng hoa tím, hoa là hoa.

 

Ước mong lần sau lại ra sách

Không thiếu đồng hương lẫn bạn hiền.

 

                Nguyễn Phú   16/8/16