Fall at Crystal Springs Rhododendron Garden
Photo
Thị

Chiều thu Tây Bắc sao buồn quá

Mây cứ lang thang vây kín trời

Giọt mưa như lệ sầu hiu hắt

Hun hút đường xa chẳng bóng người.

 

Chiều thu Tây Bắc ôi buồn quá

Bạn bè xưa cũ đã xa nhau

Đứa mất đứa còn đang phiêu bạt

Nghìn trùng năm tháng mãi thương đau!

 

Tổ quốc tôi còn xa cách mãi

Lòng ai chung thủy chưa phôi phai

Sao thấy đông người trên chiếu bạc?

Mấy người tỉnh thức vẫn chưa say?

 

Chiều thu Tây Bắc ôi buồn quá

Sương gió chồng lên tuổi chất đầy

Tình cũng đâu còn nguyên vẹn nữa

Lòng người tan họp tựa mây bay!

 

Chiều thu Tây Bắc thêm thương nhớ

Thương lắm quê nhà thật xót xa

Mưa nắng hai mùa gian khổ lắm

Sống đời lây lất tháng ngày qua!

 

Mấy chục năm rồi đời viễn xứ

Thu mìền Tây Bắc ngậm ngùi xa

Mịt mờ cố lý buồn thăm thẳm

Canh cánh tình quê với nỗi nhà!

 

 

Hàn Thiên Lương