Đào Mận
Photo
Thị Nội

Ngày chớm xuân , buổi chiều rất nhớ

Rừng thông xanh ủ nắng  nhạt màu

Dòng suối nhỏ rầm rì than thở

Khiến lòng tôi khoắc khoải bơ vơ!

 

Thơ thẩn đàn chim lẫn bóng mây

Cớ sao chim lìa bỏ rừng cây

Buồn như ta giờ đang xa xứ

Phiêu bồng lạc lõng cánh chim bay!

 

Nhạc gió qua rừng ôi bi thiết

Tựa khúc đàn lòng lỗi phím tơ  

Mà kẻ gieo sầu đâu có biết

Héo úa phai tàn trọn giấc mơ!

 

Đàn chim di trú bay lữ thứ

Người cũng  lang thang giữa buổi chiều

Thơ thẩn hồn đau nhiều tâm sự

Biết tỏ cùng ai chốn tịch liêu!

 

Lặng nhìn mây trắng đang phiêu bồng

Như kiếp con người mãi long đong

Góc biển chân trời sầu viễn xứ

Tuổi cuối mùa rồi, vẫn đợi mong!

 

Nhìn chim bay… bay mãi về xa

Chiều xuân  cô lữ vẫn thiết tha

Nhớ khói lam chiều vương mái rạ

Trong bếp chiều hôm có mẹ già!

 

Hàn Thiên Lương