Chị ở bên kia có biết không?

Bên này em buốt tận cõi lòng.

Xứ lạ quê người, thân lẻ bóng,

Tháng ngày chỉ một nỗi nhớ mong.

 

Yêu nhau như thuở nào,

Tình đẹp tựa trăng sao,

Dù tóc úa phai màu,

Muôn đời vẫn đậm sâu.

 

Kim Yến