Tiếng con nức nở kêu than,

Mẹ nghe như cả trăm ngàn tái tê.

Con gọi mẹ ơi hãy về,

Đời con đau khổ lê thê tháng ngày.

Tơ duyên đứt đoạn từ đây,

Tóc xanh tang trắng một đời dỡ dang.

Thương con suối lệ tuôn tràn,

Con ơi! Định mệnh đã an bày rồi.

Thôi thì ai cũng một đời,

Sinh, bệnh, lão, tử, trách đời được sao!

Thời gian rồi sẽ qua mau,

Chữa lành tất cả khổ đau kiếp người. 

 

1993

Kim Yến