Chùm Thơ Lục Bát

Đường Khuya

 

Đường khuya, khuya lắc khuya lơ

Tre nghiêng bóng đổ, trăng mờ lối đi

Và em ngắt cánh Xuân thì

Và ta chết bởi bờ mi dại khờ

 

Cầu Đen

 

Cầu đen nối nhịp hai quê

Ai đi Nam Phước, ai về Phú Bông

Người xưa tay bế tay bồng

Qua cầu còn nhớ sang sông cùng thuyền.

 

 

Phố Cổ Hội An

 

Tháng năm về với Hội An

Như quen như lạ bên hàng Cao Lầu

Hồng Đào biết rót về đâu

Sóng xô Cửa Đại, Chùa Cầu trăng lên

 

Cầu Quay Sông Hàn

 

Bạch Đằng Đông, Bạch Đằng Tây

Tàu vào bến cảng Cầu Quay Sông Hàn

Thuyền xe tấp nập rộn ràng

Em bờ Đông sánh duyên chàng bờ Tây

 

Uống Rượu Một Mình

 

Chiều nay uống rượu một mình

Portland đất khách, thiếu tình thâm giao

Là đà đất thấp trời cao

Nửa say nửa tỉnh, chiêm bao đường trần.