Dòng Suối Thu
Photo
Thị Nội

 

Có một mùa Thu ! Anh nhớ không

Lá vàng rụng xuống phủ sông Hồng

Lá như dao,cắt đôi dòng nuớc

Tưới đám xương khô khắp ruộng đồng.

Có một mùa Thu ,nhớ mênh mông

Nỗi nhớ theo nhau chuyển sắc hồng

Đôi bờ Nam, Bắc không tìm thấy

Hình bóng quê xưa nát cõi lòng

 

Sơn Phong Phi Điểu

                             9/2012