Photo
Nguồn: net

 

            Đã bao lâu rồi, ta làm người phiêu bạt

            Xứ lạ quê người trôi giạt chốn trời xa .

            Buổi ra đi lòng thẹn với san -hà

            Ly hương dạ khúc, lòng ta khóc hầm .

 

             Dạt dào nỗi nhớ bâng khuâng

             Dưới vằng trăng bạc, lòng trần khói sương

             Tai nghe gió rít đêm trường

             Tưởng chừng tiếng gió quê hương chuyển mùa

           

            Chiến trường hai tiếng được, thua !

            Trăm năm ngoảnh lại sớm trưa giật mình

            Tàn rồi ngọn lửa chiến chinh

            Tàn rôì giấc mộng thanh bình ước mơ.

 

            Xa xa bóng núi mập mờ .

            Ta hong cuộc sống bên bờ suối xanh

            Bình sinh mộng ước không thành

            Bạc đầu xứ lạ xin đành gởi thân

 

            Hồn ơi thương kẻ cô thần

            Xin về cố xứ để gần đệ, huynh

            Cõi vô minh sót chút tình

            Hồn quê quyện với hồn mình muôn năm .

                                    29 tháng 9 năm 2013