Còn Viết Tiếp

 

Chẳng biết bài thơ thứ mấy trăm

Lang thang xứ lạ biết bao năm

Thương đau ghi khắc trên vần điệu

Như tỏ lòng nhau tiếng nhủ thầm!

 

Có bài thơ mới viết hôm qua

Mang hồn lưu lạc kẻ xa nhà

Tháng năm khoắc khoải hờn vong quốc

Thao thức từng đêm giọt lệ sa!

 

Có bài thơ buồn cảnh biệt ly

Thương ai mòn mỏi nhớ người đi

Thầm mơ một buổi mừng tương ngộ

Trách kẻ đành tâm chận lối về!

 

Có bài thơ viết nhớ quê hương

Nhớ từng khóm cỏ rũ bên đường

Nhớ ai đưa võng trưa kẻo kẹt

Lời hát ru con vẳng tiếng buồn!

 

Có bài thơ viết đón xuân sang

Xuân chi chẳng thấy cụm mai vàng

Giao thừa giá lạnh đầy sương tuyết

Tri kỷ còn xa mấy dặm ngàn!

 

Có bài thơ gửi người thương bình

Anh vì non nước đã hy sinh

Tháng năm vất vưởng thân tàn phế

Nay sống điêu linh nỗi bất bình!

 

Bài thơ nhớ nước lạnh từng câu

Thương ai cô lẻ  bến giang đầu

Chờ người chinh chiến không về nữa

Phai nhạt ngày xanh tóc đổi màu!

 

Dầu cõi phù sinh mộng đã tàn

Thơ ta vẫn viết biết bao trang

Giấy mực còn thừa, còn viết tiếp

-Viết sao cho hết nỗi lầm than!        

 

 (Hàn Thiên Lương)

 

10-2011