Tác Giả Từ Đức Tài

 

     ( Trong tuổi bóng xế tà)

 

Bảy mươi năm một chuỗi thời gian

Ngẫm nghĩ cuộc đời. Ôi phũ phàng!

Chua chát đắng cay đầy tủi nhục,

Trần ai khổ lụy lắm gian nan.

 

Chặng đường bảy chục kiếp con người,

Lận đận lao đao cả cuộc đời.

Tan tác tả tơi theo vận nước,

Lênh đênh chìm nổi cảnh bèo trôi.

 

Bảy mươi năm một kiếp nhân sinh,

Ngoảnh lại nhìn đời của chính mình.

Nước mất nhà tan thân viễn xứ,

Đêm dài khắc khoải đợi bình minh.

 

Ánh dương le lói cuối chân trời,

Bóng ngã về chiều tuổi bẩy mươi

Mắt kém tai nghe đà nghễnh ngãng,

Chồn chân mỏi gối cuối cuộc đời.

 

Tà dương le lói chân trời,

Đợi ngày cưỡi hạc nối đời tiền nhân.

 

           Từ Đức Tài

( Mùa Thu Oregon tháng 11 năm 2011)