Cười ha hả, cười ra nước mắt,

Cười ngả nghiêng, trời đất quay cuồng.

Cười, cười sao đầu óc đảo điên,

Đảo, điên đảo, sao cứ cười ha hả.

 

Đầm đìa nước mắt tuôn rơi,

Miệng cười ha hả chẳng vơi nỗi buồn.

 

Kim Yến