Kính dâng Mẹ

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra,
Mẹ con, cháu chắt họp một nhà,
Mừng lễ Giáng Sinh Mẹ chia bánh,
Chia cả tấm lòng Mẹ thiết tha.

Chưa dứt tiếng cười rộn rã vang,
Lời Mẹ êm ấm giọng dịu dàng,
Mừng Mẹ tưởng dường như lành bệnh,
Ngờ đâu yên giấc ngủ nhẹ nhàng.

Cuối năm gió rét tiết mùa đông,
Ngân vang “ Đất Trời se chữ đồng”(1)
Trở về cát bụi gần bên Chúa,
Ước nguyện trần gian Mẹ ngóng trông.

Tiễn đưa lần cuối tấm thiệp mừng,
Sinh Nhật đầu năm đến Mẹ thương,
Mà từng giọt lệ vương trên đất,
Lấm tấm cỏ khô những giọt sương.

Lòng Mẹ bao la mãi bao la,
Tình con nhỏ bé Mẹ thứ tha,
Hạnh phúc trên đời còn có Mẹ,
Bơ vơ biết mấy độ đông qua.

    Tiết đông 2006
(1)  “ Trời đất giao hòa”:
Tình trời nối đất. Tình đất với trời.
Tình Thiên Chúa yêu trần thế chúng ta.