Photo
Nguồn: net

Còn gì em mang theo

lên  xe về nhà chồng

để nhớ anh những lúc

cõi lòng buồn trống không.     

 

Biển sau nhà vẫn xanh

sóng vẫn vỗ yên lành

mây ửng muôn ngàn sắc

chúc em vẹn cuộc tình.

Ai đành và ai nở

mang nợ trái tim đau     

nơi nào chôn tình lỡ

cho ta buông giấc sầu.

 

            Vũ Văn Phương