Photo
Nguồn: Net

 

Chẳng cần biết mình già hay trẻ

Miễn sao còn sức khoẻ là vui

Khi vui ta cất tiếng cười

Rong chơi đây đó cho đời ngát hương

Đêm về êm ái trên giường

Chìm trong mộng đẹp thiên đường đầy hoa

Mơ màng nghe tiếng chim ca

Vui xuân say với người xa kẻ gần

Trẻ mà cảm bệnh phong trần

Sao bằng lão bạn tay chân vững vàng

Bao giờ có chuyến đò sang

Ta qua bên ấy tìm nàng vui chơi

Nếu già còn sức còn hơi

Thì xin chớ bỏ cuộc chơi dương trần

Việc làm tích lũy nghĩa nhân

Sao cho khi chết nguời thân xúm về

Già thì chớ để người chê

Giữ gìn đuốc tuệ đường về sáng trưng

Vui chơi cứ việc chừng chừng

Xin đừng thủ phận dửng dưng việc đời .

                                Lê Phi Điểu

                                12/12/2016