Lối Thu Vàng
Photo
Thị Nội

 

Nhẹ nhàng chiếc lá thu rơi

Gió bay vạt nắng nửa vời vàng hanh

Thương cho mầm sống mong manh

Đợi chờ sắc chuyển lìa cành nhẹ trôi

Nhớ về em, nay xa rồi

 Bên trới vời vợi, mình tôi lặng sầu

Từng đêm gợi giấc mơ đầu

 Vòng tay gối mộng, tìm đâu trăng thề

Mong em quyện gió thu về

Đôi tim hớn hở, bốn bề hoan ca

 Lối xưa chào đón đôi ta

Guốc khua xóm nhỏ, mặm mà thắm duyên

Trên cành luân vũ vành khuyên

Líu lo, ríu rít, cành chuyền đẹp xinh

Đất trời còn chỉ đôi mình...

Giật mình đêm vắng lặng thinh vô cùng

Vòng tay cô lẻ tình chung

Tâm tư vương vấn hình dung thưở nào.

 

Đỗ Thị Minh Giang

(13/3/2015)