Mt. Hood - Oregon
Photo
Thị Nội

 

 Mừng em về với thế gian

 Nụ cười nở muộn vẫn mang nét cười

 Mừng em về lại với đời

 Đêm đông đã thấy sao trời rạng soi

 Mừng em tập đứng tập ngồi

 Để anh chăm sóc cho người anh thương

 Mười phương, khấn nguyện mười phương

 Trăm năm ấm lạnh, đọan trường có nhau

 Biết đời dâu bể bể dâu

 Vẫn mong dắt díu qua cầu oan khiên

 Nghiệp duyên, duyên nghiệp tự tiền

 Hoa vô ưu nở giữa miên man sầu

 Sông đời chỗ cạn, chỗ sâu

 Thời gian là thuốc nhiệm màu nhân gian

 Mong sao gío tạnh đông tàn

 Em về khẽ hát theo đàn anh rung

 Anh tin ở chốn tận cùng

 Cung đàn muôn điệu vẫn rung nhịp đời

 Cuộc cờ ta vẫn còn chơi

 Mừng em ta khóc thay lời tạ ơn.

 

Sơn Phong Phi Điểu

( Thi Văn Ngàn Thông)

Hạnh nở nụ cười hiu hắt đầu tiên

sau 29 ngày bất tỉnh vì tai nạnxehơi

Ngày 29 tháng 12 năm 2006