Photo
Nguồn: Net

 

Hình như gió mới thổi sang

Thoáng trong hơi gió có mang Xuân về

Hình như gió tận làng quê

Mà nghe trong gió vọng về câu ca

Tựa như nhắn kẻ xa nhà

Tha phương, lưu lạc bôn ba xứ người

Bao năm ly biệt phương trời

Nước non nghìn dặm đôi nơi mịt mờ

Hồn quê sông nước đôi bờ

Cố hương mấy bận đợi chờ người đi

Gió ơi! Thổi nữa mà chi

Thêm buồn lòng kẻ ra đi nghìn trùng.

 

            Song Phương

Thành phố sương mù, tháng 12 năm 2011.