Photo
Nguồn: Net

 

Hàng năm mỗi độ tháng tư về,

Triệu triệu con tim luống não nề.

Đất nước đảo điên đầy ác mộng,

Sinh linh điêu đứng quá ê chề.

Đường xưa vang bóng thời oanh liệt,

Lối cũ lờ mờ cảnh ủ ê.

Máu đỏ da vàng trang sử Việt,

Đau thương uất hận tận sơn khê.

 

Từ ĐứcTài

Portland 04/08/2012

Hoài niệm lần thứ 37 ngày mất nước