Photo
Nguồn: net

 

Mỗi ngày ta thức dậy

Đã thấy mặt trời hồng

Soi sáng một giòng sông

Ôi giòng sông thơ bé

Đôi bờ còn mênh mông

Con chim nào đến hót

Bên cửa sổ chiều qua

Cánh hoa nào đã nở

Và rụng dưới chiều tà

Không gian nào cũng lạ

Mà lạ cả quê nhà

Ta đi qua hàng xóm

Chẳng thấy người hôm qua

Lại quay về chốn cũ