Hoa Giấy
Photo
Thị Nội

 

Hoa giấy nhà ai phủ kín tường

Tôi không thấy được người tôi thương

Gío đưa phơ phất, hoa vờn nắng

Tôi ước là hoa mọc dưới tường

Đêm đêm mở cửa em nhìn xuống

Tôi nhón mình lên ngửi chút hương

Tình tôi ngăn cách tường hoa ấy

Nên bóng hình em mãi vấn vương .

 

           Sơn Phong Phi Điểu

                                    2012